Gebruikersvoorwaarden

Deze pagina is een officieel document dat dient als onze Gebruiksvoorwaarden en het regelt de juridische termen van onze website, www.reviewbuddy.com, subdomeinen, en alle bijbehorende web-based en mobiele toepassingen (gezamenlijk "Website") , als eigendom van en wordt geëxploiteerd door ReviewBuddy (geregistreerde handelsnaam van Ongekreukt).

Termen, tenzij anders gedefinieerd, hebben de betekenis aangegeven binnen de sectie Definities hieronder. Deze gebruiksvoorwaarden, samen met ons privacybeleid en andere gepubliceerde richtlijn binnen onze website, collectief: "Algemene voorwaarden", vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en ReviewBuddy, en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot onze website en het onderwerp hierin. We kunnen onze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u.

Door het gebruik van onze Website, gaat u ermee akkoord om volledig te voldoen aan onze Algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met onze Voorwaaren kunt u geen toegang krijgen tot en gebruik maken van onze website. Als u onze website al hebt benaderd en niet akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website.

De laatste update aan onze Gebruiksvoorwaarden werd geplaatst op 5 september 2013.

Definities
De termen "wij" of "onze" of "ons" verwijst naar ReviewBuddy, de eigenaar van de website.

Een "Bezoeker" is iemand die alleen maar surft onze website, maar zich niet heeft geregistreerd.

Een "Gebruiker" is een persoon die is geregistreerd bij ons om onze service te gebruiken.

Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit die via onze website aangeboden worden aan onze Gebruikers

Alle teksten, gegevens, afbeeldingen, audio, video en data aangeboden via onze website worden aangemerkt als "Content"

Naleving van de wet
U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze website. ReviewBuddy behoudt zich het recht voor klachten of gemelde overtredingen van onze juridische voorwaarden te onderzoeken en alle maatregelen te treffen die wij geschikt achten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het annuleren van uw account, het melden van vermoedelijke illegale activiteiten aan wetshandhavers, toezichthouders of andere derden en openbaarmaking van alle informatie die nodig of wenselijk is om dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, content, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​door ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom
Onze website kan onze merk of handelsmerken bevatten, evenals die van andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze website geeft u geen enkel recht of licentie om dergelijke merken, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het desbetreffende merk. Onze website wordt ook beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door u van enig deel van onze website is strikt verboden. Uw gebruik van onze website geeft u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook in onze website.

Het intellectueel eigendom van content gegeneerd door klanten van onze Gebruikers zal ten alle tijden voorbehouden blijven aan onze Gebruiker.

Algemene voorwaarden
Onze Algemene voorwaarden moeten worden behandeld alsof ze worden uitgevoerd in Nederland en wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland ongeacht beginselen van conflicterend recht. Bovendien gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en het rechtsgebied van dergelijke rechtbanken. Iedere actie die door u met betrekking tot onze website, moet worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Mocht een deel van onze Algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal dat deel worden uitgelegd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de overige delen onverminderd van kracht blijven. In het geval dat inhoud van onze website conflicteert of inconsistent is met onze Algemene voorwaarden, zal onze Algemene voorwaarden prevaleren. Ons onvermogen om alle bepalingen van onze Wettelijke voorwaarden af te dwingen wordt niet geacht een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van ReviewBuddy onder onze Algemene voorwaarden gelden ook na beëindiging van onze Algemene voorwaarden.